Kalabisovo TrioKALABISOVO TRIO, které nese ve svém názvu jméno významného českého skladatele 20. století Viktora Kalabise, vzniklo v roce 2012 spojením tří sólových i komorních hráčů - Ondřeje Lébra, Lukáše Poláka a Miroslava Sekery.

Během své krátké doby trvání trio vystoupilo na několika prestižních koncertních pódiích a navázalo úspěšnou spolupráci s Českým rozhlasem.

Trio se zaměřuje na dílo Viktora Kalabise, Bohuslava Martinů, českou i světovou tvorbu 20. století, ale také samozřejmě na klasicistní a romantická díla pro klavírní trio. Jméno hudebního skladatele Viktora Kalabise v názvu tria je užito s laskavým svolením paní profesorky Zuzany Růžičkové.

Uměleckou činnost tria podporuje: Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové -  http://www.kalabismusic.org

Ondřej Lébr kromě absolutoria Pražské konzervatoře a HAMU v Praze dokončil postgraduální a prestižní mistrovské studium na Vysoké hudební škole Carla Maria von Webera v Drážďanech ve třídě I. Ženatého. Koncertuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společnosti v USA ( M.M.C., Parma Records ) pravidelně natáčí CD s houslovými koncerty a komorní tvorbou soudobých amerických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou v USA a distribuovány prestižní společností Naxos.

Lukáš Polák, rodák z Jindřichova Hradce, studoval hru na violoncello nejprve na Brněnské konzervatoři a poté na HAMU. Během studií se účastnil mnoha soutěží. Na soutěži konzervatoří získal 1. cenu a zároveň titul absolutního vítěze, na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec mu byla udělena 3. cena, stejně jako na soutěži Leoše Janáčka v Brně a na soutěži B. Martinů v Praze. Cenné zkušenosti získal Lukáš Polák na četných kurzech, jichž se zúčastnil pod vedením předních osobností české i světové violoncellové Mezi jeho významné sólové aktivity patří spolupráce s Talichovým komorním orchestrem, Moravským komorním orchestrem a Akademickými komorními sólisty. V letech 2004 – 2012 byl členem Škampova kvarteta. Ve stejné době také působil jako externí pedagog na Royal Academy of London.

Miroslav Sekera se v dětství věnoval hře na klavír i na housle. Díky tomu byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Pak se rozhodl pouze pro studium klavíru, který vystudoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy Boguniové. Dále pokračoval na Hudební fakultě AMU v Praze u docenta Miroslava Langera. Je laureátem mnoha významných mezinárodních klavírních soutěží. V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly J. Brahmse, D. Scarlattiho, M. Moszkovského. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele Josepha Summera nahrál v USA dvě CD,  které vydala nahrávací společnost Albany records. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a významnými orchestry i dirigenty. Koncertuje v České republice i v zahraničí.

    

Kalabisovo Trio

Kalabisovo Trio

 

Kalabisovo Trio